NFKKAV
2015 yılında faaliyete başlayan Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı, kurulduğu ilk günden günümüze kadar; Necip Fazıl sevdalılarının, araştırmacıların, öğrenicilerin tüm kaynaklara erişimi hususunda, damıtılmış saf bilgiye ulaşabilmeleri için çalışmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında; Arşiv ve Araştırma Merkezi kurulmuş olup, Üstad Necip Fazıl’dan günümüze ulaşan tüm orijinal kaynaklar tasnif edilmiş, taranarak dijitalleştirilmiş, bir veri kütüphanesine dönüştürülmüştür. Daha fazla kişinin bu kaynağa ulaşması noktasında dışa açık faaliyetler başlatılarak Vakfımızın ve bu sahih kaynakların tanıtılması sağlanmıştır. Yine aynı gaye etrafında düşünülmüş bir sergi serisi de başlatılmıştır.

"Bir Şiir Bir Hayat" sergi serileri ile; Türkiye’de daha önce hiç yapılmamış interaktif sergiler tasarlanarak, katılımcıların Üstadın şiirleri ekseninde hayatına ve fikirlerine tanık olmaları sağlanmıştır. Bu sergi tasarımlarında ana nokta her zaman katılımcıların beş duyusuna hitap etmek olmuştur. İnteraktif sergilerde ziyaretçilerin fikir ve his dünyalarına hitap edecek temel dayanak noktalarımız da Üstadın o şiiri yazarken içinde bulunduğu ruh hâli olmuştur.

Sergisi tasarlanacak şiirlerde; şiirin kendi iç müziği, şiirdeki temel duygu, Üstadın o konudaki diğer eserlerinde bahsettiği hatıraları referans alınmaktadır.

21. Yüzyıl itibariyle değişen kültür hayatımızda sergilerin de yeni bir kimlikle tasarlanması, hızla değişen dünyamıza ayak uydurması gerektiği hassasiyetinden yola çıkarak; Türk Kültür hayatına yeni bir soluk kazandırma gayesini taşımaktayız. Sanatın kendi hususiyeti itibariyle tebliğ yolunu değil, telkin yolunu seçmesi gerektiğine inandığımız için; sergi tasarımlarımızda da telkin yolunu seçmekteyiz.

Üstadın kendi ifadesiyle “Şiirinin muhtaç olduğu ruh iklimini inşâ etmek”, bu sergilerin de temelinde var olan bir düsturdur. Üstadın şiirlerindeki ruh iklimini; üç boyutlu hâle getirerek ziyaretçilere sunuyoruz.


Sergi Küratörü
ŞEYMA KISAKÜREK SÖNMEZOCAK